Giriş

Eleştiren insan tarih boyunca hoş karşılanmamıştır. Ancak eleştirisiz de bilim gelişmemiştir. Oysa ülkemizde özellikle son yıllarda sosyal bilimler alanında akademik eleştirinin çok az, hatta hiç yapılmadığı görülmektedir. Asıl ilgi alanımız olan edebiyat biliminde de benzer bir suskunluk söz konusudur.

Bilhassa akademik kariyere ulaşma ve yüksek öğretim sistemindeki bazı olumsuzluklar eleştirinin gelişmesinde önemli engellerin başında gelmektedir. Araştırmacılar, ilerde jurisine çıkar korkusu ile hocalarının veya başka bilim adamlarının eserlerini eleştirmekten kaçınmaktadırlar. Bu da, edebiyat biliminde önemli bir boşluğun doğmasına sebep olmaktadır.

Son 50 yıl içinde Türkiyede edebiyat bilimi göreceli de olsa gelişmiştir. Ancak bu nitelikten ziyade, niceliksel bir büyüme şeklinde değerlendirilebilir. Araştırmacı sayısı artmasına, akademik kariyer almış insanların yazdıkları eserlerin çoğalmasına rağmen bunların nitelik yönünden yeterli olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte bu sitenin, temel amacı edebiyat bilimi konusunda yazılmış eserler başta olmak üzere şiir, öykü, roman türlerinde kaleme alınmış eserlerin eleştirel bir gözle incelemektir.

*Sitemizde yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Kaynak göstererek alıntı yapılabilir.*